Pintura

BASES DEL CONCURS DE PINTURA

Tema: “El terme municipal del Vendrell”: ambients o indrets localitzats al terme municipal del Vendrell (paisatges, personatges, festes, arquitectura...).
Poden ser interpretats utilitzant qualsevol tendència pictòrica.

Format i presentació: La mida de les pintures haurà de ser superior a 65 x 54 cm (15 F) i inferior a 130 x 97 cm (60 F). Les obres no podran estar emmarcades.

Obres: No s'admetrà més d'una obra del mateix autor ni cap altra que hagi estat premiada en qualsevol altre concurs o certamen. Les obres no podran ser signades fins després del lliurament de premis. Els guanyadors/es del primer premi d’altres edicions no es poden presentar a l’edició d’enguany.

Identificació: Al dors de cada obra, s’hi farà constar el títol i alguna indicació que permeti saber l’orientació de l’obra a l’hora de penjar-la. A banda, dins d’un sobre tancat, s’hi adjuntarà la butlleta, una fotografia de l'obra, una fotocòpia del DNI i una informació escrita sobre la tendència seguida per realitzar-lo. Al sobre hi ha de constar el títol de l’obra.

Inscripció: La inscripció és totalment gratuïta. Es pot fer personalment al Patronat Municipal de Serveis Cultuals o al web de l’Ajuntament (http://www.elvendrell.net/concursos/concurs-de-pintura).

Tramesa: Les obres s’han de presentar al Patronat Municipal de Serveis Culturals del Vendrell (la Rambla, 24 · 43700 El Vendrell) de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

Termini d’admissió: Les obres seran admeses del 4 al 8 d’agost de
2014.

Jurat: El jurat estarà format per un membre dels Serveis Mèdics Penedès, un membre de Barnadas Assessors, SL, persones vinculades a la pintura i membres del Patronat Municipal de Serveis Culturals. Estarà facultat per declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El veredicte serà inapel·lable.

Consideracions generals:
· Les obres guanyadores passaran a ser propietat de cadascun dels patrocinadors,
els quals podran reproduir-les sempre que ho considerin adient en
qualsevol tipus de suport o tècnica.
· La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases.

Premis:Els premis estan sotmesos a les retencions fiscals establertes.
· Primer premi, concedit per Serveis Mèdics Penedès, consistent en 1.800
euros. El guanyador d’aquest premi podrà exposar les seves obres a la Sala
Portal del Pardo l’any 2016.
· Segon premi, concedit per Barnadas Assessors, SL, consistent en 1.000
euros.
· Tercer premi, concedit per l’Ajuntament del Vendrell, consistent en 750
euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada